Project is missing required source folder: ‘gen’

Jest to często spotykany w Eclipse problem, podczas próby zbudowania projektu na androida – pojawiający się komunikat “Project is missing required source folder: 'gen'” pomimo tego, że taki folder na dysku istnieje. Czasami na taki błąd pomaga rzeczywiste usunięcie tego folderu z dysku i wykonanie Project -> Clean.

Jednak skutecznym rozwiązaniem, które pozwoli zapomnieć o tym komunikacie jest ustawienie wersji kompilatora Javy dla projektu: Project -> Properties, wybieramy zakładkę Java Compiler i włączamy opcję Enable project specific settings oraz odpowiednio ustawiamy Compiler compliance level.