Androida zabawy z wibratorem

Zagadka. Jak w naszym programie dostać się do sterowania wibratorem? Krótkie poszukiwania i znajdujemy klasę android.os.Vibrator, ale nie ma ona publicznego konstruktora, a więc utworzenie obiektu w ten sposób:

Vibrator v = new Vibrator();

się nie powiedzie. Aby otrzymać obiekt Vibrator, potrzebujemy użyć metody getSystemService, którą znajdziemy w klasie android.content.Context.

Vibrator v = (Vibrator) context.getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE);

Ale to nie wszystko, jeżeli nie chcemy otrzymać wyjątku na klatę, powinniśmy w pliku AndroidManifest.xml zaznaczyć, że aplikacja będzie używała wibratora. W tym celu do tego pliku dopisujemy:

  <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>

Dla jasności cały przykładowy plik AndroidManifest.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   package="kubik.game.antris"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0">
  <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>
 
  <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name" android:debuggable="true">
    <activity android:name=".Antris"
         android:label="@string/app_name"
				 android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"
				 >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
<uses-sdk android:minSdkVersion="7"></uses-sdk>
</manifest>

Zrobione. Teraz już możemy wibrować:

Vibrator v = (Vibrator) context.getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE);
v.vibrate(500); //wibruj pół sekundy