Konwersja zapisu wykładniczego do liczby całkowitej w PHP

W jaki najprostszy sposób skonwertować liczbę zapisaną w formacie wykładniczym (naukowym), np.:

3.625e+8

do postaci liczby całkowitej? Tu, podobnie jak w starym dobrym języku C, przychodzi nam na pomoc funkcja sscanf(), która parsuje parametr wejściowy zgodnie z podanym formatem. Rozwiązanie dla naszego przypadku jest:


$number = '3.625e+8';
$result = sscanf($number, '%e');
print $result[0]; //wyświetla 362500000