Jak użytkownicy zapisują datę? Wyniki badania

William Hudson kilka miesięcy temu przeprowadził badanie preferowanych przez użytkowników formatów zapisu daty.  Z wynikami jego pracy można zapoznać się w artykule Dates in Interaction Design – Actual Research – generalnie wnioski sprowadzają się do tego, że nie istnieje jeden najlepszy format, a użytkownicy datę zapisują na różne sposoby. Jednak, jego badanie zostało przeprowadzone na międzynarodowej próbie, a mnie interesuje jak to wygląda wśród polskich użytkowników internetu. Ponieważ nikt jeszcze nie wykonał takiej analizy dla Polski, lub nie potrafię do niej dotrzeć, więc postanowiłem wykonać ją samodzielnie. Hudson zebrał 998 próbek, mi się udało do tej pory uzyskać 230 wyników. Ilość mniejsza, ale daje już pewien obraz sytuacji. Należy również zaznaczyć, że przyjąłem trochę inną formę pytania – w mojej ankiecie pytanie brzmiało “Podaje datę urodzenia”, co mogło mieć pewien wpływ na wyniki. Założyłem również, że w Polsce nikt nie podaje daty w kolejności miesiąc/dzień/rok, wobec czego wszystkie niejednoznaczne odpowiedzi (tzn. takie w których dzień był mniejszy niż 13) kwalifikowałem jako zapisane w kolejności dzień/miesiąc/rok. Dodatkowo pytałem się także o numer telefonu, aby sprawdzić w jaki sposób użytkownicy go zapisują. Rezultat badania prezentuję poniżej.

Wyniki - format zapisu daty

Jak widać w Polsce zdecydowanie najpopularniejszym formatem jest dd.mm.rrrr – 57% badanych użytkowników zapisało datę w takiej postaci. Co ciekawe, format skrócony stosuje tylko 17%, a zapis z dywizami jedynie 5% badanych. Przed wykonaniem badania uważałem, że najczęściej używanym formatem będzie zapis skrócony z kropkami dd.mm.rr.  Żadna z badanych osób nie zapisała daty w formie skróconej z dywizami dd-mm-rr, jak również w formie skróconej z ukośnikami dd/mm/rr. Za to aż 10% z nich użyło ukośników jako seperatorów wraz z pełnym zapisem roku dd/mm/rrrr.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż część osób pomijała zera wiodące w liczbach mniejszych od 10 – ale jedynie 3% dat z wszystkich, które miały liczby mniejsze od 10. Co ciekawsze, w badaniu Hudsona ponad 76%  respondentów nie stosowało zer wiodących. Czyżby polscy użytkownicy byli mniej leniwi? ;)

Wypływające z badania wnioski można ująć krótko: nie zmuszajmy internautów do wpisywania daty w jednym ściśle określonym formacie, ponieważ prawie połowa z nich stosuje inny format, niż dd.mm.rrrr. Aby jednak nie pozostawiać ich z wątpliwościami, czy prawidłowo wypełnili formularz, powinniśmy w locie parsować podaną datę i wyświetlać ją przetworzoną do klarownej postaci, np.: 20 września 1990. W przypadku błędnego odgadnięcia intencji użytkownika, będzie on miał możliwość reakcji i poprawienia daty. Oprócz tego warto stosować kalendarzyki pozwalające wybrać datę za pomocą myszki, jednak nie ograniczajmy użytkownika tylko do tej jednej możliwości. Wypełnianie z klawiatury jest często szybsze i wygodniejsze.

O wynikach badania numerów telefonów napiszę wkrótce.