Baza miast, gmin i powiatów Polski

Do kolejnego projektu potrzebna mi była pełna baza miejscowości w Polsce, łącznie ze wsiami, koloniami, przysiółkami, osadami i innymi folwarkami (tak, takie określenie również funkcjonuje :) ). Zdobycie takiej bazy okazało się całkiem proste, gdyż GUS udostępnia dane z TERYTu, czyli Rejestru Podziału Terytorialnego Kraju. Udostępniona baza w formacie XML zawiera pełną listę miejscowości wraz z ich przypisaniem do województwa, powiatu i gminy. Bazę można pobrać pod adresem http://www.stat.gov.pl/broker/access/prefile/listPreFiles.jspa.

Jest jednak mały problem z tą bazą – ze względu na jej wielkość (~40MB, ponad 1 200 000 linii) zaimportowanie jej w PHP z wykorzystaniem parsera XML potrafi zająć nawet kilka godzin. Ponieważ ja to już mam za sobą, więc zapraszam do pobrania pliku w formacie CSV, którego import do bazy danych trwa ledwie kilka sekund. W pliku tym nie ma wszystkich informacji dostępnych w oryginalnym XML – ze względu na moje potrzeby została okrojona do nazwy miejscowości, powiatu i województwa. Zapraszam do pobrania: plik zip (1MB)