Jak zrobić gradientowane tło kontrolki?

Należy nadpisać metodę OnPaintBackground() i samodzielnie zaprogramować rysowanie tła. Do rysowania gradientów można posłużyć się klasą LinearGradientBrush, np.:

using  System.Drawing.Drawing2D;

override protected void OnPaintBackground(PaintEventArgs e)
{
   LinearGradientBrush brush = 
   new System.Drawing.Drawing2D.LinearGradientBrush(ClientRectangle, Color.Red, Color.White, 0f);
   e.Graphics.FillRectangle(brush, ClientRectangle);
}