FemtoPlayer – mini free mp3 flash player

Kilka dni temu szukałem malutkiego mp3 playera, który wyświetlał by jedynie ikonkę z przyciskiem play i odgrywał wskazany dźwięk mp3. Poszukiwania w googlu dały kilka rezultatów, ale każdy z nich albo był “za bardzo”, albo miał złą licencję. Zamiast tracić dalej czas napisałem te kilkanaście linijek kodu i stworzyłem swój własny FemtoPlayer – Femto to brzmi dumnie ;)

Parametry:

file = pathToMP3 //ścieżka do pliku mp3
autoplay = true|false //czy automatycznie odgrywać dźwięk po wczytaniu

Przykład użycia:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="20" height="25" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="file=test.mp3&amp;autoplay=true" /><param name="src" value="FemtoPlayer.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="file=test.mp3&amp;autoplay=true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="20" height="25" src="FemtoPlayer.swf" wmode="transparent" flashvars="file=test.mp3&amp;autoplay=true"></embed></object>

SWF do pobrania: download