C# .NET – pobieranie pliku z serwera HTTP

W jaki sposób w C# zrealizować ściąganie pliku z serwera www? Rozwiązanie jest proste, nawet, zbyt proste :) Oto najkrótszy z możliwych sposobów:

using System.Net;
 
namespace DownloadTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      WebClient webClient = new WebClient();
      try
      {
        webClient.DownloadFile("http://server/file", "myFileName");
      }
      catch (WebException e)
      {
        //some error
      }
    }
  }
}

Metoda DownloadFile z klasy webClient przyjmuje dwa parametry: String lub URI z adresem sieciowym pliku oraz String z nazwą pod jaką plik zostanie zapisany lokalnie. Jednak ta metoda jest częściowo nieelegancka – blokuje całkowicie wątek aż do zakończenia pobierania pliku. Nie możemy w tym czasie odebrać żadnych eventów (np. użytkownik nie będzie w stanie przerwać operacji ściągania) ani np. informować o postępie. Zamiast niej możemy jednak użyć podobnej metody – DownloadFileAsync(Uri, String):

using System;
using System.Net;
 
namespace DownloadTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      WebClient webClient = new WebClient();
 
      webClient.DownloadFileCompleted += new System.ComponentModel.AsyncCompletedEventHandler(webClient_DownloadFileCompleted);
      webClient.DownloadProgressChanged += new DownloadProgressChangedEventHandler(webClient_DownloadProgressChanged);
 
      try
      {
        webClient.DownloadFileAsync(new Uri("http://server/file"), "myFileName");
      }
      catch (WebException e)
      {
        //stało się coś bardzo niedobrego ;)
      }
    }
 
    static void webClient_DownloadProgressChanged(object sender, DownloadProgressChangedEventArgs e)
    {
      //zobaczmy ile procent pobrano: 
      Console.WriteLine(e.ProgressPercentage.ToString());
    }
 
    static void webClient_DownloadFileCompleted(object sender, System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e)
    {
      //zakończono pobieranie pliku
    }
  }
}

Warto zapamiętać, że za pomocą DownloadFileAsync nie możemy w jednym wątku ściągać jednocześnie więcej niż jednego pliku – w przypadku próby dokonania takiej operacji otrzymamy wyjątek. Dlatego z pobieraniem kolejnego pliku musimy poczekać do zakończenia pobierania poprzedniego.