getURL w ActionScript 3

Dobrze znanej z ActionScript2 metody getURL nie znajdziemy w wersji 3 języka. Zamiast niej możemy posłużyć się metodą

flash.net.navigateToURL(request:URLRequest, window:String):void